Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM I
STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I
INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

Deptuła Anna M., Deptuła Adam: Analiza wyników optymalizacji innowacyjnej pompy zębatej w kontekście ważności zastosowanych kryteriów oceny

Deptuła Anna M., Rudnik Katarzyna: Ekspercka ocena ryzyka innowacji z wykorzystaniem rozmytego systemu wnioskującego

Duda Jerzy, Kołosowski Mariusz, Malinowski Przemysław, Tomasiak Jacek: Ekoinnowacyjne techniki utylizacji odpadów powęglowych

Jagoda-Sobalak Dominika: Model organizacji kreatywnej

Mirski Andrzej: Globalne zarządzanie środowiskiem a innowacje ekologiczne

Ogórek Marzena, Skuza Zbigniew: Etapy procesu wdrażania innowacyjnej technologii azotowania jonowego z warunków laboratoryjnych do warunków przemysłowych

Paprocki Marcin: Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym

Pietras Estera: Szacowanie ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

Rybaczewska-Błażejowska Magdalena: Life cycle perspective - a new reąuirement of environmental management systems

Szajczyk Marek: Process and product innovations for the improvement of the state of the environment

Tomczak-Horyń Kamila, Knosala Ryszard: Ocena próbki pracy innowatorów

Węgrzyn Tomasz, Piwnik Jan, Jawor Jacek, Kulak Paweł, Szczucka-Lasota Bożena, Konopka Adam: Innowacyjność procesowa w spawaniu laserowym z wykorzystaniem technologii chłodzenia mikro-jet

Wieczorkowski Jędrzej, Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Big data jako źródło innowacji w zarządzaniu i inżynierii produkcji

CZĘŚĆ II
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI I ZESPOŁAMI LUDZKIMI

Banach Monika, Plinta Dariusz: Praca zespołowa i 5S jako fundament zarządzania produkcją

Bojar Waldemar, Chajęcki Andrzej: Analiza funkcji koordynacji administracji terenowej i podległych jej podmiotów

Choromańska Małgorzata: Wpływ ujednolicenia systemów ERP na zmiany zachodzące w spółkach zależnych grupy kapitałowej

Flak Olaf, Hoffmann-Burdzińska Kinga: Wpływ narzędzi menedżerskich online na pracę zespołu. Wyniki badań

Gudanowska Alicja E.: Analiza sieci jako narzędzie wizualizacji i oceny struktury organizacji

Jasiński Zdzisław: Preferencje pracownicze wobec osób pełniących funkcje kierownicze

Major Paulina, Spałek Seweryn: Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych

Myjak Teresa: Proces dostosowania się pracowników do zmian organizacji

Myjak Teresa: Uwarunkowania skutecznej i efektywnej współpracy zespołowej

Pellowski Witalis, Kopczewski Marian: Kompetencje elementem innowacyjności w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji – przedsiębiorstwa

Pietrzyk Katarzyna: Problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – studium przypadku

Russak Paulina, Russak Mateusz: Planowanie zadań w zwinnych metodykach projektowych

Santarek Krzysztof: Rola asymetrii informacji w zarządzaniu

Siderska Julia: Pomiar wartości kapitału społecznego z zastosowaniem obliczeń inteligentnych

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: The review of mobile systems for healthcare knowledge management

Walczak Renata: Koncepcja badań nastawienia interesariuszy do wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Zalewska-Traczyk Małgorzata: Procesowy model zarządzani własnością intelektualną w uczelni technicznej - wyniki badań

CZĘŚĆ III
EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Antosz Katarzyna, Pacana Andrzej: Ocena efektywności wdrożenia metody SMED dla wybranych stanowisk produkcyjnych - studium przypadku

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna, Juszczak Adam: Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym analizy efektywności techniczno-ekonomicznej modernizacji ciepłowni i elektrociepłowni

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna, Juszczak Adam: Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym analizy wartości rynkowej ciepłowni i elektrociepłowni oraz wartości rynku ciepła przez nie zasilanego

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna, Juszczak Adam: Metodyka i modele matematyczne z czasem ciągłym poszukiwania optymalnej strategii inwestowania w źródła ciepła

Bazyl Maciej, Kosieradzka Anna: Koncepcja oceny poziomu współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

Chwastyk Piotr: Zastosowanie analizy wartości w procesie udoskonalania produktów zorientowanym na obniżanie kosztów produkcji

Ciechańska Olga, Kosieradzka Anna: Wpływ poziomu dojrzałości produkcyjnej organizacji na wdrażanie usprawnień w obszarze produkcji

Duda Jerzy, Kołosowski Mariusz, Malinowski Przemysław, Tomasiak Jacek: Nowe techniki energetyczne szansą realizacji dyrektywy MCP

Gajdzik Bożena: Sektorowa analiza funkcji produkcji na przykładzie przemysłu hutniczego

Górnicka Dagmara, Burduk Anna: Doskonalenie procesu produkcji z zastosowaniem mapowania strumienia wartości

Gwiazda Aleksander, Monica Zbigniew, Ćwikła Grzegorz, Grabowik Cezary, Kalinowski Krzysztof: Analiza czasów obróbki kół zębatych jako element oceny produktywności i szacowania kosztów wytwarzania

Jaroszewicz Jerzy, Kułak Damian: Metoda SMED jako przykład organizatorskiego podejścia do redukcji czasu przezbrojenia prasy 160t na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SAMASZ Sp. z o.o.

Kotowska Joanna, Burduk Anna: Potrzeby i możliwości doskonalenia procesów okołoprodukcyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych

Stadnicka Dorota, Zielecki Władysław, Sęp Jarosław: Koncepcja Przemysł 4.0 - ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Stecuła Kinga, Brodny Jarosław, Dąbrowski Marcin, Palka Dorota: Wykorzystanie hurtowni danych do analizy efektywności pracy wybranych maszyn górniczych

Woźniak Piotr, Wąsiński Jarosław: Dedykowane zestawy miernicze narzędziem poprawy skuteczności zarządzania organizacji

CZĘŚĆ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

Bartnicka Celina: Optymalizacja przebiegu produkcji z wykorzystaniem harmonogramów pracy oraz metody Blocha-Schmigalli

Bożejko Wojciech, Nadybski Piotr, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Cykliczny system produkcyjny z dwumaszynowymi gniazdami

Bożejko Wojciech, Nadybski Piotr, Wodecki Mieczysław: Planowanie zadań dla klastra obliczeniowego

Cichoń Magdalena, Walecko Sabina: Zastosowanie wybranych narzędzi do analizy przyczyn awarii maszyny w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Furman Joanna: Doskonalenie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem standaryzacji pracy

Kalinowski Krzysztof, Grabowik Cezary, Ćwikła Grzegorz, Gwiazda Aleksander, Monica Zbigniew: Harmonogramowanie operacji z uwzględnieniem wymagań wielozasobowych w grupach kompetencji

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Maksymalizacja przepływów pieniężnych dla problemu harmonogramowania projektu w warunkach niepewności

Knapczyk Adrian, Francik Sławomir: Analiza możliwości zastosowania wybranych metod szeregowania zadań w rolnictwie

Krot Kamil, Jędrzejów Mateusz: Modyfikacje linii produkcyjnej w warunkach zredukowanej liczby pracowników

Kuczyńska-Chałada Marzena: Proces wdrożenia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Kukułka Alicja, Wirkus Marek: Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

Kulisz Monika, Gola Arkadiusz: Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Lampe Paweł, Rudy Jarosław: Job scheduling for TaaS platform: a case study

Patkowski Marcin, Kokot Marek: Zastosowanie metody Kanban w produkcji siłowników hydraulicznych

Pawlak Szymon, Nowacki Krzysztof: Wpływ parametrów systemu produkcyjnego na koszty i czas trwania procesu

Romanowski Marcin, Nadolny Krzysztof: Analiza procesu produkcji naczepy do przewozu płynnych środków spożywczych z zastosowaniem metody mapowania procesów

Skołud Bożena, Krenczyk Damian, Olender Małgorzata: Tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych

Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Szeregowanie zadań produkcyjnych z uwzględnieniem dwuczynnikowej niepewności procesu

Tokar Beata, Zapotoczna Patrycja: Optymalizacja linii montażu końcowego w przedsiębiorstwie OZAS-ESAB Sp. z o.o. z zastosowaniem przepływu ciągłego i pracy standaryzowanej

Zwolińska Bożena, Werbińska Małgorzata: Wykorzystanie metody CPM do wyznaczania czasu rozpoczęcia produkcji urządzeń chłodniczych

CZĘŚĆ V
INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

Duda Jan: Formalny opis projektowania struktury systemu wytwarzania

Gollinger-Tarajko Marta, Zaręba Konrad: Motywy działań w kierunku integracji systemów i automatyzacji procesów produkcyjnych

Górski Piotr, Urbańczyk Daria: Opracowanie i wdrożenie wybranych zmian konstrukcyjnych w produkcie AGD

Jucha Sebastian, Nowacki Krzysztof: Charakterystyka akustyczna stopów metali a skład chemiczny

Kalisz Wojciech, Rusin Jerzy, Tomana Andrzej, Ustinovicius Leonas: Metodyka BIM w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym

Kłonica Mariusz: Wykorzystanie elementów statystyki w procesie badawczym na przykładzie pomiarów wybranych parametrów chropowatości powierzchni

Krajewska-Spiewak Joanna, Gawlik Józef: Wyznaczanie naprężeń własnych za pomocą metody rentgenograficznej w materiałach trudnoskrawalnych

Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena: Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami

Michta Dagmara, Kaczmarska Bożena, Gierulski Wacław, Szmidt Artur: Uniwersalność druku 3D w technologii FDM

Skoczypiec Sebastian: The role of unconventional manufacturing processes in modern manufacturing chain

CZĘŚĆ VI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

Kuźmicz Monika, Bober Bartosz, Orłowski Cezary, Ziółkowski Artur: Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce

Leksycki Kamil, Kielec Roman: Analiza i prognozowanie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Marek-Kołodziej Katarzyna, Łapuńka Iwona: Badanie specyfiki realizacji dużych projektów w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych

Santarek Krzysztof, Salwin Mariusz: Systemy produktowo-usługowe

Ustinovicius Leonas, Peckiene Aurelija, Tomana Andrzej, Kalisz Wojciech, Rusin Jerzy: Planowanie zabudowy działki obiektów przemysłowych z wykorzystaniem technologii BIM