Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 

TOM II 

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  - PDF

CZĘŚĆ VII

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW (cd.) 

 

Kostrzewa Martyna: Zarządzanie relacjami w logistyce 

 

Kulisz Monika, Dudak Agata: Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych 

 

Lorencowicz Edmund, Sulisz Justyna: Wpływ wybranych czynników na ceny oleju napędowego w Polsce 

 

Masłowski Dariusz, Kulińska Ewa, Dendera-Gruszka Małgorzata, Kłak Anna: Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 

Nurnberg Mariusz, Iwan Stanisław: Perspektywy stosowania samochodów elektrycznych w logistyce miejskiej na przykładzie realizacji usług kurierskich 

 

Osypchuk Oleksandra: Wykorzystanie giełd transportowych a kształtowanie jakości usług transportowych w drogowych przewozach ładunków 

 

Serafin Ryszard: Diagnozowanie niestabilności dostaw w adaptacyjnym systemie zarządzania ryzykiem zaopatrzenia produkcji powtarzalnej 

 

Szymonik Andrzej, Chudzik Daniel: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w łańcuchu dostaw 

 

CZĘŚĆ VIII

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, TRANSFER WIEDZY, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

Stadnicka Dorota, Litwin Paweł, Antosz Katarzyna, Perłowski Ryszard, Rzucidło Arkadiusz: Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część I. Gra dydaktyczna 

 

Antosz Katarzyna, Stadnicka Dorota, Litwin Paweł, Perłowski Ryszard, Rzucidło Arkadiusz, Sęp Jarosław: Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część II. Metody i narzędzia 

 

Chodakowska Ewa: Koncepcja analizy wyłaniających się technologii za pomocą metody DEA i zbiorów przybliżonych 

 

Górski Filip: Budowa elastycznych aplikacji rzeczywistości wirtualnej do treningu przemysłowego 

 

Kuczmaszewski Józef: Kształcenie kadr dla „Przemysł 4” 

 

Nonas Beata, Prusak Rafał, Staniewska Ewa: Zarządzanie wiedzą w zakresie celów polityki bezpieczeństwa wybranego przedsiębiorstwa 

 

Rzucidło Arkadiusz, Stadnicka Dorota, Antosz Katarzyna, Perłowski Ryszard, Litwin Paweł: Identyfikacja i eliminacja strat w pracach biurowych i w pracy z wiedzą - gra dydaktyczna 

 

Sabal Maciej, Łyp-Wrońska Katarzyna, Wzorek Agata, Olkiewicz Marcin: Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce 

 

Sąsiadek Michał, Basl Josef: Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach 

 

Stadnicka Dorota, Litwin Paweł, Antosz Katarzyna, Perłowski Ryszard, Rzucidło Arkadiusz: Istota pracy z wiedzą i analiza strat występujących w pracy z wiedzą oraz możliwości ich eliminacji 

 

Waszkowski Robert: Spread page - wielowymiarowe modelowanie i analiza procesów biznesowych 

 

Wittbrodt Piotr, Łapuńka Iwona: Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji do szacowania stanu zużycia narzędzia 

 

CZĘŚĆ IX

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG 

 

Grudowski Piotr, Kałużna Magdalena: Uwarunkowania dotyczące wdrażania zakładowej kontroli produkcji w sektorze MSP 

 

Jałoszyński Klaudiusz, Surma Mariusz, Stępień Bogdan, Pasławska Marta: Analiza suszenia mikrofalowo-próżniowego korzenia skorzonery. Kinetyka suszenia i skurcz suszarniczy 

 

Komarnicka Anna, Sąsiadek Michał, Nahirny Taras: Wyzwania przemysłu motoryzacyjnego w świetle wprowadzania standardów IATF16949:2016 

 

Ligarski Mariusz J.: Istota audytu i jego rola w systemie zarządzania jakością 

 

Olszewska Anna M.: Analiza porównawcza wybranych modeli dojrzałości jakościowej 

 

Pałęga Michał, Knapiński Marcin, Rydz Dariusz: Identyfikacja i ocena zagrożeń bezpieczeństwa informacji za pomocą wybranych instrumentów zarządzania jakością 

 

Pawlak Szymon, Nowacki Krzysztof: Identyfikacja niezgodności wynikających z zasad zakładowej kontroli produkcji 

 

Rywacka Katarzyna, Kosieradzka Anna: Analiza i ocena raportów pokontrolnych pod względem niezgodności i działań korygujących w przedsiębiorstwach branży spożywczej 

 

Siwiec Dominika, Czerwińska Karolina: Zastosowanie wybranych narzędzi jakości w diagnostyce niezgodności odlewów w przemyśle motoryzacyjnym 

 

Skalik Paulina, Prusak Rafał, Górska Monika: Ocena i identyfikacja niezgodności w celu doskonalenia jakości w wybranym procesie wytwarzania 

 

Surma Mariusz, Jałoszyński Klaudiusz, Pasławska Marta, Stępień Bogdan, Krzyś Aleksander: Analiza suszenia kolendry w stałym złożu z okresowym mieszaniem 

 

Wilczyński Filip, Nowakowski Michał: Nowoczesne metody kontroli jakości na przykładzie badania zwężki Venturiego przy użyciu mobilnego skanera 3D 

 

Winkowska Justyna, Winkowski Cezary: Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym 

 

Winkowska Justyna, Winkowski Cezary: Przegląd metod i narzędzi jakości wykorzystywanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

 

CZĘŚĆ X

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 

Bajdur Wioletta M., Roman Magdalena: Badania i analiza wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie produkującym ceramikę użytkową metodą TOL 

 

Bartnicka Joanna, Kabiesz Patrycja: Znaczenie ergonomii w działalności przedsiębiorstw - przekrojowe studium literatury 

 

Ejsmont Krzysztof: Inteligentne technologie - pomiar i ocena wymiaru społecznego 

 

Gabryelewicz Izabela: System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 1. Ogólne założenia systemu 

 

Gabryelewicz Izabela, Kowal Edward, Krupa Patryk, Jarzębińska Magdalena: System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - cześć 2 - studium przypadku 

 

Idzikowski Adam, Stasiak Lidia, Konodyba-Rorat Bogna: Ocena bezpieczeństwa pracy na stanowisku doradcy z funkcją kasjera w sektorze bankowym 

 

Krupa Patryk, Patalas-Maliszewska Justyna, Kowal Edward, Gabryelewicz Izabela: System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

 

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Łakomy Karolina: Ekologiczne aspekty recyklingu odpadów hutniczych zawierających żelazo 

 

Łakomy Karolina, Nowacki Krzysztof: Ocena dokładności szacowania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych 

 

Pacana Andrzej: Analiza porównawcza przyczyn i skutków wdrożeń systemu zarządzania środowiskowego i bhp 

 

Szajkowska Karolina, Kujawińska Agnieszka, Starzyńska Beata, Lis Katarzyna: Ocena obciążenia fizycznego na stanowisku pracy kontrolera jakości z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu z zastosowaniem metody OWAS oraz RULA 

 

Wojtyto Dorota: Środowisko pracy biurowej i nowy obszar zagrożeń spowodowany roślinami niebezpiecznymi 

 

CZĘŚĆ XI

ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU 

 

Janisz Karina, Liszka Marzena: Analiza efektywności wykorzystania maszyny na wybranej linii produkcyjnej 

 

Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata: Identyfikacja czynników utrzymania ruchu istotnych dla rozwoju zrównoważonych procesów produkcyjnych 

 

Kikolski Mateusz: Reorganizacja układu hali produkcyjnej za pomocą metody SLP 

 

Piechowski Mariusz, Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata, Wyczółkowski Ryszard: Koncepcja zastosowania metody FMEA do wspomagania działań prewencyjnych i proaktywnych w utrzymaniu ruchu 

 

CZĘŚĆ XII

TECHNIKI INFORMATYCZNE, METODY SYMULACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PROD UKCJI 

 

Chlebus Tomasz: Mapowanie procesów przygotowania oferty realizacji przedsięwzięcia budowlanego 

 

Chrobot Jarosław: Konfigurowalne systemy sterowania przepływem produkcji 

 

Dostatni Ewa, Grabowska Marta, Barkowska Joanna: Projekt metody obliczania kosztów recyklingu w fazie likwidacji wyrobu 

 

Gajdzik Bożena: Prognozowanie zmian wielkości produkcji stali w Polsce metodą analizy pola sił 

 

Kamiński Andrzej: Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagającego diagnostykę przemysłową 

 

Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz: Neuronowy sterownik do dezynfekcji tulei papierowych promieniami UV-C 

 

Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz: Application of Holt-Winter method in water consumptionprediction 

 

Kwapisz Marcin, Garstka Tomasz, Knapiński Marcin: Możliwości stanowisk opartych o sterowniki PLC Siemens S7-1200 

 

Łobejko Stanisław: Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw 

 

Nowakowski Piotr, Wojdas Paweł: Zastosowanie komputerowo wspomaganego projektowania w wizualizacji procesów demontażu, na przykładzie linii przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

Parys Tomasz: System ERP III przykładem zintegrowanego systemu informatycznego ery mobilnej komunikacji 

 

Pawlewski Paweł: Praktyczne zastosowanie podejścia multimodalnego w modelowaniu symulacyjnym systemów produkcyjnych i montażowych 

 

Plinta Dariusz, Dulina L’uboslav: Kształtowanie systemów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości 

 

Rojek Izabela: System ekspertowy wspomagający projektowanie procesu technologicznego 

 

Stańczyk Jarosław: Generator max-plus algebraicznych równań stanu systemów produkcyjnych 

 

Torbacki Witold: Metodyka wyboru i wdrożenia systemu ERP w dobie rozwoju Przemysłu 4.0