Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

SPIS TREŚCI

Adamczewski Tomasz, Olszak Celina, Olszówka Kornelia: Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej

Adamska Małgorzata: Skuteczne zarządzanie marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych form i narzędzi komunikacji

Austen-Tynda Agata: Zastosowanie narzędzi ICT w pomiarze efektywności publicznych jednostek ochrony zdrowia a kształtowanie przywództwa

Babirecki Wojciech: Systemy doradcze w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Badecka Iwona, Skonieczny Jan: Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa

Bartnicka Joanna: Integracja narzędzi GIS oraz CAD w opartym na wiedzy kształtowaniu warunków pracy w jednostkach opieki zdrowotnej

Bartuś Tomasz: Propozycja technologii informatycznych do wykorzystania na rynku elektronicznym

Baruk Agnieszka Izabela: Relacje wertykalne we współczesnych organizacjach

Bednarz Leszek: Planowanie zadań i zasobów w projektach logistycznych metodą łańcucha krytycznego

Bendkowski Jacek: Społeczne aspekty tworzenia systemów zarządzania wiedzą opartych na wirtualnych wspólnotach działań

Boczkowska Katarzyna, Niziołek Konrad: Koncepcja integracji oceny ryzyka i aspektów środowiskowych na przykładzie centrum logistycznego

Boratyńska-Sala Anna: Kształtowanie potencjału intelektualnego kadry dla kreowania innowacyjnych produktów

Boychuk Volodymyr, Ginda Grzegorz: Zarządzanie wymaganiami względem zintegrowanych systemów oprogramowania komputerowego

Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz: Równoległe wyznaczanie wartości funkcji celu problemu przepływowego

Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy asynchroniczny algorytm Tabu Search dla problemu gniazdowego szeregowania zadań

Brzozowska Lucyna, Brzozowski Krzysztof, Drąg Łukasz: System oceny jakości powietrza w mezoskali

Buchalski Zbigniew: Harmonogramowanie rozdziału zadań i zasobów w wielomaszynowym systemie produkcyjnym

Buchalski Zbigniew: Komputerowe wspomaganie zarządzania procesem logistycznym przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej

Buchalski Zbigniew: Nowoczesne technologie informatyczne w procesie prowadzenia działalności biznesowej

Chlebus Edward, Krot Kamil, Kuliberda Michał: Regułowo – hierarchiczna reprezentacja wiedzy w planowaniu procesów technologicznych

Chmielarz Witold: Problemy substytucyjności kryteriów w ocenie użyteczności witryny internetowej

Chwastyk Piotr, Biniasz Dominika, Kołosowski Mariusz: Szacowanie kosztów procesu montażu na przykładzie wybranego typoszeregu wyrobów

Czarnecki Adam, Orłowski Cezary: System do prognozowania zanieczyszczeń środowiskiem weryfikacji ontologii

Ćwikła Grzegorz: Stanowisko do monitoringu systemów produkcyjnych w czasie rzeczywistym

Dostatni Ewa: Metoda komputerowego wspomagania proekologicznego projektowania wyrobów AGD

Dyrbuś-Graca Kazimiera, Bratnicki Mariusz: Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością

Dytczak Mirosław, Andrzejewski Łukasz: Techniki rozpoznawania obrazu wspomagające zarządzanie relacjami z klientami

Dytczak Mirosław, Borczak-Moczydłowska Monika: Ocena czynników kształtujących jakość wód zbiornika zaporowego z wykorzystaniem metody Dematel

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Szpringier Maciej: Możliwości weryfikacji wycen wartości nieruchomości z pomocą narzędzi analizy wielokryterialnej

Dziembek Damian: Model ASP jako forma zdalnego wynajmowania oprogramowania dla wspomagania działalności przedsiębiorstw

Dzierżanowski Łukasz, Tomaszewski Michał: Podejmowanie dycyzji remontowych z wykorzystaniem modelu CBM

Franik Tadeusz: Monitorowanie podstawowych parametrów procesów produkcyjnych w kopalni węgla kamiennego

Franik Tadeusz: Znaczenie wizualizacji w zarządzaniu procesem wydobywczym w kopalni

Gajda Elżbieta: Wykorzystanie koncepcji CRM w zarządzaniu uczelnią wyższą

Galant-Pater Maria: Przyczyny porażek i sukcesów informatyzacji biznesu w świetle badań empirycznych

Gawlik Józef, Kiełbus Anna: Komputerowo wspomagana analiza jakości wyrobów na przykładzie maszyn technologicznych

Gawlik Józef, Motyka Sabina: Model wyboru partnera biznesowego do wirtualnego konsorcjum

Gąska Daniel, Świć Antoni: Platforma one4all w architekturze zorientowanej na usługi (SOA)

Gębski Jarosław, Korkosz Jolanta: Wpływ współpracy sektora B+R z przemysłem na funkcjonowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami

Gładysz Bartłomiej: Identyfikacja radiowa (RFID) w teorii ograniczeń (TOC)

Grabara Janusz: System gospodarowania odpadami elektronicznymi jako element logistyki odwrotnej

Grabowik Cezary, Janik Witold: Zastosowanie języka GRIP w technicznym przygotowaniu produkcji

Grzechca Waldemar: Szeregowanie zadań w problemie balansowania linii montażowej

Hys Katarzyna, Mazurek Regina: Japońska technika Gembakaizen – propozycja dla polskich przedsiębiorców

Iwan Stanisław: Oprogramowanie klasy ERP dystrybuowane na zasadach licencji open source

Jałmużna Irena, Walaszczyk Anna, Sekieta Marek: Wykorzystanie technik komputerowych w obszarze zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwach MSP regionu łódzkiego

Janik Witold, Grabowik Cezary: Programowe wspomaganie przygotowania technologii wałków z zastosowaniem programu SHAFT-CAM

Jasiński Zdzisław: Zasady współdziałania kierownika z podwładnymi w zmieniających się systemach pracy

Jaskulski Zdzisław: Wybrane elementy doboru i oceny systemów kompletacji magazynowej

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Analiza bieżących rezerw produkcyjnych w aspekcie zarządzania innowacjami

Kaczmarek-Śliwińska Monika:  Blogi w public relations – kwestie etyczne

Kaczorowska Anna:  Powiązania ryzyka z jakością w projektach

Kandora Marcin: Zmiany w strukturze wykorzystania mechanizmów koordynacji implikowane wdrożeniem i wykorzystaniem systemu ERP

Karczmarczyk Mariusz, Kalinowski Krzysztof, Ćwikła Grzegorz: Zastosowanie oprogramowania HMI/SCADA Proficy iFIX w sterowaniu zautomatyzowaną linią montażową

Kaźmierczak Jan: Innowacyjność: uwarunkowania i perspektywy w warunkach polskich

Kielec Roman, Patalas Justyna: Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm

Kiełbus Anna:  Metodyka oceny jakości wyrobów z pozycji producenta i odbiorcy

Kiwała Anna: Komputerowo wspomagane zarządzanie gotówką w małym przedsiębiorstwie

Klaus Rafał, Maćkowski Tomasz:  Automatyczne testy funkcjonalne w aplikacji SAP

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Algorytm priorytetowy harmonogramowania projektu przy ograniczonych zasobach

Kokot Marek: Zastosowanie programów typu ERP do kontrolowania zasobów magazynowych firm

Kołosowski Mariusz, Kucińska Aneta, Chwastyk Piotr: Metoda ABC jako narzędzie wspomagające zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie

Konopa Adam, Czajka Jacek, Cholewa Mariusz: Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego operacyjne planowanie, harmonogramowanie i kontrolę produkcji

Kopczewski Marian, Szwarc Eryk: Komputerowe wspomaganie zarządzania kompetencjami jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi

Kopczewski Marian, Szwarc Eryk: Wykorzystanie techniki MBTI w budowaniu zespołu projektowego

Korczak Jerzy, Kijewska Kinga:  Automatyczna identyfikacja w logistyce – szanse i zagrożenia

Kordel Piotr: Koncepcja zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi w perspektywie konstruktywistycznej

Kosieradzka Anna, Smagowicz Justyna: Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy

Kost Gabriel, Reclik Daniel:  Aplikacja systemu InTouch do monitorowania stanu zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego

Kost Gabriel, Reclik Daniel, Bałdys Katarzyna, Dawid Szopa:  Moduł raportowania wewnętrznej kontroli towarów paczkowanych w komputerowym systemie obsługi wag elektronicznych

Kotowski Przemysław:  Ocena korzyści wprowadzenia rozwiązań ICT w sektorze ochrony zdrowia

Kott Iga:  Znaczenie koncepcji CPFR dla przedsiębiorstwa

Kucińska Aneta, Kołosowski Mariusz:  Zastosowanie metody Servperv do oceny zadowolenia klienta

Kulińska Ewa:  Wartość dodana w procesach logistycznych

Lenart Anna:  System realizacji produkcji jako rozszerzenie systemu ERP

Lenart Anna:  Zarządzanie cyklem życia produktu a systemy ERP

Lis Tomasz, Łapeta Jarosław:  Kierunki rozwoju systemów informatycznych w magazynowaniu

Łapuńka Iwona, Knosala Ryszard: Planowanie realizacji przedsięwzięć na przykładzie wału korbowego

Łosiński Piotr, Mroczko Dawid, Niebrzydowski Tomasz, Ziemowit Nowak:  Analiza i wybór informatycznego systemu zarządzania dla przedsiębiorstwa usługowego

Mach Łukasz: Aproksymacja zjawisk rynkowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji

Madejczyk Marta, Prałat-Kubiszewska Ewa:  Strony internetowe polskich uczelni

Magiera Marek:  Dwupoziomowa metoda wielokryterialnego sterowania przepływem produktów

Makuchowski Mariusz:  Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym

Matuszek Józef, Gregor Milan, Kurczyk Dawid:  Zastosowanie wielkoformatowego skanowania obiektów przemysłowych w procesach przygotowania produkcji

Mleczko Katarzyna:  Identyfikacja potrzeb w zakresie zarządzania zasobami wiedzy w obszarze ochrony zdrowia

Nahirny Taras, Sąsiadek Michał: Komputerowe wspomaganie wyboru sekwencji montażu a metody sieciowe

Niżankowski Czesław, Misiura Agnieszka: Ocena rangi przyczyn uszkodzenia ściernic w procesie przecinania ściernicowego przy wykorzystaniu ważonego diagramu Ishikawy

Nowakowska Aleksandra: Rola zarządzania logistycznego z zastosowaniem RFID i infrastruktury informatycznej w maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa

Nycz Małgorzata: Techniki pozyskiwania wiedzy w hurtowni danych

Olejarz-Mieszaniec Ewa, Mieszaniec Jerzy: Systemy wspomagające administrację wspólnoty mieszkaniowej w dobie społeczeństwa informacyjnego

Olejnik Adam: Praktyczne podejście do wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi

Olszak Celina M., Bartuś Kamila: Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych

Orłowski Cezary, Ziółkowski Artur: Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

Pańkowska Małgorzata: Audyt informatyczny w jednostkach sektora finansów publicznych

Partyka Marian A., Grabowski Cyprian, Sojka Marcin: Komputerowe wspomaganie oceny rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych układów maszynowych z uwzględnieniem interakcji

Partyka Marian A., Łuszczyna Rafał, Sojka Marcin: Zarządzanie projektami na przykładzie optymalizacji pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym z uwzględnieniem interpolacji danych pomiarowych

Parys Tomasz: Formy reklamy stosowanej w serwisach internetowych branży drzewnej w Polsce

Paszek Alfred: Analiza procesów tworzenia kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Pawełoszek-Korek Ilona: Koncepcja semantycznych usług sieci Web dla biznesu i standardy ich realizacji

Pempera Jarosław: Harmonogramowanie zadań w przepływowym systemie produkcyjnym z ograniczoną liczbą operatorów maszyn

Pieronek Jerzy, Wereżyński Marcin: Internetowy system CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw

Piorunkiewicz Piotr: Obszary ICT w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Polek-Duraj Kornelia: Ocena zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy w zakładach przerobu drewna w świetle badań ankietowych

Radziewicz Wojciech: Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej w zależności od potencjału wiatru na różnych wysokościach

Ruszczak Bogdan: Komputerowa symulacja procesów związanych z ryzykiem przy wykorzystaniu środowiska Adonis

Rybińska Monika, Sekieta Marek: Komputerowe wspomaganie zarządzania utrzymaniem ruchu

Sasak Janusz: Zastosowanie integratorów przepływu informacji w jednostkach administracji publicznej

Serafin Ryszard: Wykorzystanie sieci intranet do zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach

Sieniewska Barbara: Pozytywne i negatywne strony e-administracji

Sitek Tomasz, Orłowski Cezary, Namieśnik Jacek: Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

Skołud Bożena, Beata Kujawski: Efektywność procesów logistycznych w przemyśle samochodowym

Skrzypniak Ryszard, Sokołowski Stanisław: Kształcenie wspomagane przez zintegrowane systemy komputerowe

Sobczak Andrzej: Analiza ram architektury korporacyjnej z zastosowaniem ontologii

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Kierunki rozwoju systemów e-biznesu

Stachowicz-Stanusch Agata, Sworowska Anna: Zarządzanie tożsamością a przedsiębiorstwo wirtualne

Stanek Stanisław, Pańkowska Małgorzata, Sołtysik Andrzej, Żytniewski Mariusz: Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS

Strzelecki Artur, Bacewicz Tomasz, Ściański Marcin: Robot sieciowy w eksploracji internetowego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce

Szadkowski Jan: Zarządzanie jakością przez alokację tolerancji charakterystyk produktu

Szulc Tomasz: Tworzenie kreatywnych lokalnych programów rewitalizacji. Ujęcie systemowe

Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek, Niewiadomski Marek: Some external factors that influence the choice of shares buying on capital market

Woch Marcin: Narzędzia NAV wspomagające optymalizację Microsoft Dynamics NAV przy wspołpracy z Microsoft SQL Server

Woch Marcin, Łebkowski Piotr: Optymalizacja pracy SQL Server przy współpracy z Microsoft Dynamics NAV - zalecenia programistyczne

Wolnowska Anna: Ocena jakości wybranych modeli telefonów komórkowych za pomocą metody uśrednionych znamion jakości UZJ

Wolnowska Anna, Muranowicz Marcin: Informacje procesowe w zarządzaniu jakością produkcji

Wosik Iwona: Szeregowanie zadań w skrzynce planistycznej gniazda stymulatora

Wrona Aneta, Wrona Maciej: Analiza zastosowania wybranych narzędzi Six Sigma w procesach technologicznych

Zaręba Konrad: Systemy ERP – rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem