Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

SPIS TREŚCI

Babicz Wojciech: Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu

Barnuś Barbara, Knosala Ryszard: Szacowanie kosztów wytwarzania z uwzględnieniem aktualizacji danych

Bartnicka Joanna, Mleczko Katarzyna, Dąbrowski Marcin: Zastosowanie tablic decyzyjnych w opartym na wiedzy doskonaleniu warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej

Bednarz Leszek: Kierowanie w środowisku zintegrowanego komputerowo systemu zarządzania

Bernacki Andrzej Marcin: Zarządzanie czasem i jego historyczne uwarunkowania

Bijańska Jolanta, Wodarski Krzysztof: Prognozowanie rentowności produkcji węgla kamiennego z wykorzystaniem modelu komputerowego

Boczkowska Katarzyna, Niziołek Konrad: Maszyny i urządzenia techniczne w świetle badań pracodawców województwa łódzkiego

Bogacz Paweł: Zróżnicowanie poziomu wykorzystania narzędzi motywowania handlowego jako podstawa budowy przez przedsiębiorstwo górnicze programu lojalnościowego dla klientów z sektora energetyki zawodowej

Bojar Waldemar: Uwarunkowania rozwoju metod i narzędzi zarządzania jakością produkcji w sieciach biznesu

Boratyńska-Sala Anna: Twórcze myślenie w przedsiębiorstwie?

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Podolski Michał, Uchroński Mariusz: Harmonogramowanie robót budowlanych z minimalizacją średniego poziomu zatrudnienia

Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Problem dystrybucji w systemie JIT z losowymi parametrami

Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Szacowanie wartości funkcji celu w problemie gniazdowym z równoległymi maszynami

Bożek Andrzej: Moduł optymalizacji asortymentu produkcji uwzględniający popyt rynkowy

Bożek Andrzej: Nowe rozwiązania w modelowaniu produkcji partiami z zastosowaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego

Buchalski Zbigniew: Efektywne wyznaczanie optymalnego rozdziału zadań w systemie maszyn równoległych

Buchalski Zbigniew: Komputerowe wspomaganie procesu obiegu faktur w firmie handlowej

Buchalski Zbigniew, Buchalski Robert: Modelowanie procesów decyzyjnych w kształtowaniu działalności handlowo-usługowej

Buchwald Paweł: Mechanizmy integracji danych i logiki biznesowej w kooperacyjnych systemach sterowania procesami przedsiębiorstwa

Chlebus Edward, Gąbka Joanna: Klaster jako forma sieciowo rozproszonego prowadzenia biznesu

Chmielarz Witold: Analiza i ocena wybranych specjalistycznych wortali internetowych branży spożywczej

Chwastyk Piotr, Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Wykorzystanie metod podejmowania decyzji do wyznaczania obszarów innowacji horyzontu tworzenia nowego biznesu

Cichoń Michał, Pieronek Jerzy: Wykorzystywanie darmowego oprogramowania przez mikroprzedsiębiorstwa

Dąbrowski Marcin, Bartnicka Joanna, Mleczko Katarzyna: Modelowanie struktury repozytorium wiedzy w systemie doskonalenia warunków pracy w jednostkach ochrony zdrowia

Deptuła Adam, Partyka Marian A.: Kompleksowe struktury rozgrywające parametrycznie w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych

Duda Jan, Stadnicki Adrian: Modelowanie procesów rozwoju wyrobów

Dyduch Wojciech, Kozłowska Izabella: Zintegrowany system pomiaru efektywności oparty na miarach przedsiębiorczości organizacyjnej

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Wojtkiewicz Tomasz: Optymalizacja przebiegu złożonych przedsięwzięć budowlanych

Dziembek Damian: Wspieranie procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej oprogramowaniem dostępnym w modelu SaaS

Dzierżanowski Łukasz, Gasz Rafał: Implementacja modelu Reliability-Centered Maintenance do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji

Flak Olaf: Projekt narzędzia menedżerskiego wykorzystującego metodę generowania innowacji zarządczych

Forkiewicz Marcin: Przedsiębiorstwo ochrony w portach morskich

Forkiewicz Marcin, Tubielewicz Andrzej: Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT

Franik Tadeusz: Efektywność wykorzystania trwałych składników majątkowych w górnictwie oraz w przemyśle w Polsce

Gabryś Bartłomiej J.: Strategiczna istota rozwoju przedsiębiorczych organizacji

Gawlik Józef, Magdziarczyk Wojciech, Wojnar Leszek: Analiza fraktalna struktury geometrycznej powierzchni

Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu [OPTSELECT]

Grzechca Waldemar: Stabilność struktury linii montażowej

Hoffmann Kinga, Piłat Michał: Zastosowanie metody J. J. Phillipsa w zakresie pomiaru efektywności szkoleń e-learningowych

Jasiński Zdzisław: Formy zespołowego działania w procesach wytwarzania

Jurczyk-Bunkowska Magdalena, Jungowski Krzysztof: Znaczenie innowacji horyzontu rozwoju potencjału na przykładzie modelu współpracy między nauką a biznesem firmy NetLine Group

Kaczorowska Anna: Audyt i kontrole systemów teleinformatycznych oraz projektów IT w sektorze administracji publicznej

Karczewska Małgorzata, Materzok Joanna, Skonieczny Jan: Współczesne narzędzia oceny technologii

Kaźmierczak Jan: Inżynieria innowacji: techniczny wymiar wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce

Kęsek Marek: Możliwości integracji języka R w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Kiwała Anna: Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach

Klaus Rafał, Żyliński Bartosz: Automatyczne pozyskiwanie wiedzy konsultantów z pakietów systemu SAP R/3

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Reaktywne harmonogramowanie projektu

Knosala Ryszard, Jagoda Dominika, Karlińska Barbara, Serafin Ryszard: Psychologia kreatywności wspierająca generowanie innowacyjnych procesów i produktów

Knosala Ryszard, Landwójtowicz Anna, Marek Katarzyna: Badanie rynku i ryzyko związane z wdrażaniem innowacyjnego produktu

Kokot Marek: Zalety i wady wykorzystywania oprogramowania typu CRM w małych i średnich firmach

Kołosowski Mariusz, Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Konopa Adam, Czajka Jacek, Cholewa Mariusz: Kontroling i monitorowanie zleceń produkcyjnych w hybrydowym systemie planowania produkcji

Konopa Adam, Czajka Jacek, Cholewa Mariusz: Rozwój produktu w hybrydowym systemie planowania produkcji

Kopczewski Marian: Elementy infrastruktury krytycznej państwa /organizacji/ – jako obiekty narażone na ataki cyberterrorystyczne

Kost Gabriel G., Reclik Daniel: Problem niezawodności systemów wytwórczych

Kreft Karol: Ekonomicznie optymalne koszty utrzymania zabezpieczeń w systemie ochrony informacji

Krupa Tadeusz, Ostrowska Teresa: Metoda wielopoziomowego bilansowania zasobów w procesie zarządzania projektami

Krystek Jolanta: Analiza procesu magazynowania w magazynie wysokiego składowania

Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Kołosowski Mariusz: Zasady zarządzania jakością w kontekście rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa

Kuczmaszewski Józef: Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu

Kujawa Anna, Staniszewski Maciej: Badanie rentowności produkcji w ramach systemu ERP

Kutschenreiter-Praszkiewicz Izabela: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w planowaniu prac przygotowania produkcji elementów maszyn

Loska Andrzej: Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych

Luściński Sławomir: Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji

Łabęda-Grudziak Zofia Magdalena: Monitorowanie stanu instalacji gazociągowej w oparciu o addytywny model regresji

Magda Roman, Franik Tadeusz: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w procesie projektowania parametrów pól eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego

Makuchowski Mariusz, Wielebski Bartosz: Automatyczne sterowanie otoczeniem w algorytmach popraw

Matusiak Bożena, Pamuła Anna, Zieliński Jerzy S.: Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych

Matuszek Józef, Jucha Małgorzata: Koszty kształcenia studentów na przykładzie kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

Michna Anna, Męczyńska Anna, Kmieciak Roman: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Midor Katarzyna: Wdrażanie programu EnGage w laboratorium kalibracji w przedsiębiorstwie

Mieszaniec Jerzy: Proinnowacyjne narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą

Milewska Elżbieta: Sterowanie strumieniem przepływu zasobów wybranej linii technologicznej

Mleczko Katarzyna, Bartnicka Joanna, Dąbrowski Marcin: Budowa scenariuszy użytkowania komputerowego systemu doskonalenia warunków pracy w jednostkach ochrony zdrowia

Motyka Sabina: Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa

Namysło Jacek: Zarządzanie ryzykiem technologicznym w procesie wdrażania innowacji

Ogrodnik Romuald: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym

Orłowski Cezary, Madej Paweł: Problemy integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw – ujęcie modelowe

Orłowski Cezary, Ziółkowski Artur: Wsparcie doboru metod zarządzania projektem informatycznym z wykorzystaniem systemu agendowego

Otawa Aleksandra: Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa

Pacana Andrzej, Sęp Jarosław, Zielecki Władysław: Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych

Paliszkiewicz Joanna: Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach

Paszkowski Waldemar, Kuboszek Artur: Kształtowanie klimatu akustycznego projektowanych stanowisk pracy z wykorzystaniem narzędzi wspomagających

Pempera Jarosław: Zastosowanie teorii blokowej w konstrukcji efektywnych algorytmów dla problemu harmonogramowania zadań transportowych w systemie magazynowym

Pradela Agata: Wspomaganie podejmowania decyzji w inicjatywach klastrowych

Prałat Ewa: Strony internetowe polskich gmin

Pruszkowski Leszek: Planowanie obsługi eksploatacyjnej w przedsiębiorstwie

Radziewicz Wojciech: Zastosowanie metody Monte Carlo w komputerowym systemie zarządzania elektrownią wiatrową

Rozmus Magdalena, Winkler Teodor, Michalak Dariusz, Jaszczyk Łukasz: Oparte na wiedzy metody wspomagania procesów w górnictwie

Rytelewska Katarzyna, Siemieniuk Nina, Siemieniuk Tomasz: Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie

Scherer Magdalena: System Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją

Sęk Tadeusz, Wilkosz Anna: Wyznaczenie strumienia wartości w górnictwie

Sitko Jacek: Tendencje rozwoju informatycznych systemów planowania potrzeb materiałowych

Spałek Seweryn: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

Stachowicz-Stanusch Agata, Sworowska Anna: Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów wiedzy w procesach innowacyjnych

Stadnicka Dorota, Antosz Katarzyna: Wykorzystanie NND Integrum do zarządzania jakością w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej

Starostka-Patyk Marta, Grabara Janusz K., Grabara Iwona: Możliwości wykorzystania technologii RFID w logistyce odwrotnej

Stoma Monika, Dudziak Agnieszka, Piekarski Wiesław: Zasady stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania CAAT (Computer Assisted Auditing Techniques) w akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania

Szwarc Eryk, Bzdyra Krzysztof: Wpływ osobowości na efektywność pracy zespołu

Szymszal Jan, Gajdzik Bożena: Make-or-buy, BEP i metoda scoringowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Ślósarz Mieczysław: Implementacja klasyfikacji pracowników dla potrzeb kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Tomaszewski Michał: Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0

Trajer Jędrzej, Janaszek Monika: Analiza danych eksperymentalnych z wykorzystaniem Data Mining

Tubielewicz Andrzej, Forkiewicz Marcin: Zapotrzebowanie społeczności regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych

Uchroński Mariusz: Przegląd algorytmów szeregowania zadań w elastycznych systemach wytwarzania

Weiss Zenobia, Diakun Jacek: Badanie symulacyjne systemu produkcyjnego jako proces inżynierii oprogramowania

Weiss Zenobia, Dostatni Ewa: Decyzje podejmowane w procesie projektowania wyrobu uwzględniające recykling

Wilimowska Zofia, Brocki Paweł: Metody badania opłacalności inwestycji rzeczowych z uwzględnieniem ryzyka

Wilińska Anna: Społeczne aspekty przygotowania mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem

Winkler Teodor, Bartnicka Joanna: Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagania procesów w szpitalach

Wirkus Marek, Chmielarz Anna: Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji Total Productive Maintenance

Wirkus Marek, Maciągowski Dariusz: Podnoszenie skuteczności procesu produkcyjnego w warunkach rosnącej indywidualizacji produktów

Wirkus Marek, Trzciński Roman: System Claim Management w przedsiębiorstwie budowlanym

Wirkus Marek, Węsierski Tadeusz: Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlanej

Wojciechowska-Filipek Sylwia: Metody kontroli dostępu w bankowości elektronicznej

Wolniak Radosław, Skotnicka-Zasadzień Bożena: Wykorzystanie komputerowego wspomagania w zakresie metody 5Why w przemyśle

Zaborowski Mirosław: Ogólny opis i zakres zastosowań szkieletowego systemu sterowania procesami przedsiębiorstwa

Zasadzień Michał: Analiza wadliwości wyrobu z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością

Zbierowski Przemysław: Potencjał innowacyjny i wysoka efektywność regionu i przedsiębiorstw

Żółtowski Mariusz: Komputerowe wspomaganie zarządzania systemem eksploatacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym