Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM II

 

SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ VIII 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, TRANSFER WIEDZY, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

 

Baran Jolanta, Ryszko Adam, Szafraniec Marek: Metody i techniki transferu wiedzy technicznej w opracowywaniu ekoinnowacji - studium przypadku

 

Bartnicka Joanna: Improving knowledge transfer in the life cycle of surgical instruments with the use of virtual techniques

 

Buchalski Zbigniew: Bazodanowy system informatyczny do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym

 

Buchalski Zbigniew: Zastosowanie systemu wspomagania decyzji w obszarze zarządzania pracą hurtowni

 

Cichy Michał J., Janik Agnieszka, Ryszko Adam: Problematyka mapowania transferu wiedzy na przykładzie procesu opracowywania ekoinnowacji

 

Deptuła Adam: Game graph in the syntactic analysis of sentences in knowledge management

 

Deptuła Adam, Partyka Marian A.: Complex coefficient of complexity for game-tree structures in discrete optimization of a gear pump having teeth undercutting

 

Dieringi Magdalena, Walczyk-Matuszyk Katarzyna, Dyczkowski Krzysztof: Elevator Pitch i Business Model Canvas jako elementy dialogu w relacjach nauka - biznes

 

Flak Olaf: Podstawy teoretyczne tworzenia wiedzy w organizacji

 

Gąbka Joanna: Implementacja algorytmu selekcji przedsiębiorstw do wspólnej realizacji zamówień w modelu symulacyjnym

 

Gudanowska Alicja E.: Jak analizować technologie? Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki analizy technologii

 

Kapłon Tomasz: Założenia do budowy systemu wspomagania decyzji w implantologii dentystycznej

 

Kiełbus Anna, Furyk Karolina: Nowe technologie i zastosowania w biometrii – analiza rynku

 

Lorencowicz Edmund: Ceny a parametry techniczne ciągników rolniczych

 

Machulec Bolesław, Kuźnik Andrzej: Zagadnienie optymalnego składu mieszanin z parametrami rozmytymi jako model optymalizacji wsadu dla pieców EAF

 

Mleczko Katarzyna, Winkler Teodor: Model transferu wiedzy w kształtowaniu cech użytkowych narzędzi chirurgicznych z udziałem ich użytkowników

 

Myjak Teresa: Wybrane problemy zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

 

Ogonowski Kazimierz, Latawiec Krzysztof J.: An automated data processing system to support the decision making process in the insurance industry

 

Paszek Alfred, Partyka Marian A.: Zastosowanie tablic decyzyjnych w opracowaniu reprezentacji wiedzy technologicznej

 

Patalas-Maliszewska Justyna, Kłos Sławomir: Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Plecka Przemysław, Bzdyra Krzysztof: Wykorzystanie ontologii w wymiarowaniu projektów informatycznych

 

Pradela Agata, Boczkowski Arkadiusz, Kuboszek Artur, Paszkowski Waldemar: Wspomaganie procesu transferu wiedzy w kształtowaniu klimatu akustycznego miast

 

Rybaczewska-Błażejowska Magdalena, Luściński Sławomir: The application of life cycle assessment with GS1 system suport

 

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Technologie mobilne w zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy

 

Staniewska Ewa, Żywiołek Justyna: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy na przykładzie Kompanii Piwowarskiej

 

Wolniak Radosław, Skotnicka-Zasadzień Bożena: Analiza źródeł wiedzy technologicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym

 

Zawadzki Przemysław, Kuczko Wiesław: Pozyskiwanie i implementacja wiedzy w procesie automatycznego projektowania wyrobów wariantowych

 

Żółtowski Bogdan, Żółtowski Mariusz: Creating knowledge in the structures interdisciplinary teams

 

CZĘŚĆ IX

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

 

Bożek Mariusz, Hamrol Adam, Rogalewicz Michał: Analiza kosztów kontroli w produkcji wyrobów medycznych – studium przypadku

 

Burduk Anna, Lubczyńska Justyna: Ocena ryzyka wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Faurecia Sp. z o.o.

 

Diering Magdalena, Kujawińska Agnieszka, Dyczkowski Krzysztof, Rogalewicz Michał: Logika rozmyta w ocenie alternatywnych systemów pomiarowych jako jeden z kierunków rozwoju MSA

 

Grabowska Marta: Modele kosztów jakości w kontekście rozwoju zarządzania jakością

 

Grudowski Piotr, Szreder Jarosław, Walentynowicz Piotr: Motywowanie pracowników do działań o charakterze proinnowacyjnym w świetle wyników badań empirycznych

 

Grudowski Piotr, Tymoszuk Elwira: Rezygnacja z certyfikacji normatywnych systemów zarządzania. Problem czy nieuniknione zjawisko?

 

Grudzień Łukasz: Jakość informacji w dokumentach procesowych systemów zarządzania jakością

 

Kowalski Marcin, Bogacz Paweł: Error susceptibility and imperfection of research procedures - implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)

 

Marczewska-Kuźma Roma, Kawecka-Endler Aleksandra: Analiza wybranych czynników ryzyka w zarządzaniu procesem obsługi klienta

 

Marek-Kołodziej Katarzyna, Gebauer Marek: Przykład wdrożenia zarządzania procesowego opartego na normie ISO 9001:2008 w firmie Gebauer

 

Rączka Marek: Badania wyrobów w procesie oceny zgodności i certyfikacji

 

Stadnicka Dorota, Hryń Andrzej: Propozycja metodyki prowadzenia analiz jakościowych w MSP i jej zastosowanie do doskonalenia procesu produkcji koła kompresora – studium przypadku

 

Starzyńska Beata: Instrumentarium doskonalenia procesów produkcyjnych – propozycja systematyki

 

Vogt Katarzyna, Kujawińska Agnieszka: Analiza wpływu rodzaju niezgodności na skuteczność kontroli wzrokowej

 

Woźniak Piotr: Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią

 

Żółtowski Mariusz, Żółtowski Bogdan: Miary drganiowe w inżynierii produkcji elementów budowlanych

 

CZĘŚĆ X

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

Hłąd Anna, Jasińska Joanna, Dyja Henryk: Aktualne kierunki poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w mikroprzedsiębiorstwach

 

Jasińska Joanna, Hłąd Anna, Dyja Henryk: Analiza zdarzenia wypadkowego ze skutkiem śmiertelnym na stanowisku montera oraz przebiegu postępowania powypadkowego

 

Kołosowski Mariusz, Staszewski Piotr: Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie – studium przypadku

 

Kowal Edward, Gabryelewicz Izabela, Kowal Andrzej: Jakość i efektywność szkoleń BHP

 

Kowal Edward, Gabryelewicz Izabela, Kowal Andrzej: Szacowanie kosztów wypadków przy pracy w zakładach górniczych

 

Kowalczyk-Pasek Agata, Bajdur Wioletta M., Idzikowski Adam: Zastosowanie ekranów akustycznych w zakładzie produkcji konstrukcji stalowych – ochrona przed hałasem

 

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Małysa Tomasz, Ocieczek Wioletta: Profilaktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

 

Matuszek Józef, Byrska Kinga: Kształtowanie procesów pracy na stanowisku termoformowania wyrobów przemysłu motoryzacyjnego

 

Nowacki Krzysztof, Lis Teresa, Małysa Tomasz, Ocieczek Wioletta: Dokumentacja ryzyka zawodowego jako element zarządzania bezpieczeństwem pracy

 

Sadłowska-Wrzesińska Joanna: Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny – współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy

 

Tabor Joanna: Accident hazards in processes of using engineering safety precautions

 

Tabor Joanna: Safety reliability of stationary and non-stationary machinery

 

Wachowiak Fryderyk, Kujawińska Agnieszka: Poprawa ergonomii miejsca pracy a skuteczność wizualnej kontroli jakości. Studium przypadku

 

Wojtyto Dorota, Knapiński Marcin, Pałęga Michał: Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego

 

CZĘŚĆ XI

ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU

 

Chlebus Edward, Helman Joanna, Rosienkiewicz Maria, Stefaniak Paweł: Standaryzacja przeprowadzania napraw jako etap wdrożenia Total Productive Maintenance w przemyśle wydobywczym

 

Kłos Sławomir, Patalas-Maliszewska Justyna: Badania kluczowych problemów w zarządzaniu utrzymaniem ruchu

 

Komoniewski Marek, Loska Andrzej: Przegląd możliwości i potrzeb wspomagania zarządzania eksploatacją mobilnych obiektów technicznych specjalnego przeznaczenia

 

Loska Andrzej, Dąbrowski Marcin: Modelowanie oceny polityki eksploatacyjnej sieciowego systemu technicznego w oparciu o metody taksonomii numerycznej

 

Pruszkowski Leszek: Trafność budżetowania rocznego obsługi eksploatacyjnej w przedsiębiorstwie

 

Woźnicka Katarzyna, Sikora Katarzyna: Model utrzymania sprawności produkcyjnej maszyn, jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Żółtowski Mariusz: Strategie eksploatacji konstrukcji budowlanych

 

CZĘŚĆ XII 

TECHNIKI INFORMATYCZNE, METODY SYMULACYJNE

W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Buchalski Zbigniew: Algorytm heurystyczny do optymalizacji rozdziału programów w wieloprocesorowym systemie informatycznym

 

Buń Paweł, Wichniarek Radosław, Górski Filip, Kuczko Wiesław: Systemy śledzenia pozycji w środowisku wirtualnym w aplikacji medycznej

 

Chmielarz Witold: Metoda konfrontacyjna projektowania wzorcowego systemów informatycznych jako realizacja idei projektowania poprzez usługi

 

Dziembek Damian: System ERP w modelu SaaS w działalności przedsiębiorstw

 

Grzegorzewska-Mischka Ewa, Brodnicki Kamil: Determinanty rozwoju przedsiębiorstwa skoncentrowanego na e-biznes

 

Kaczorowska Anna: The cloud computing approach in public sector

 

Kreft Karol: Optymalny ekonomicznie poziom ryzyka w macierzach dyskowych RAID

 

Michna Marcin: Zastosowanie technologii informacyjnej dla prognozowania sprzedaży węgla jako element systemu wspomagania zarządzania

 

Mrozowska Magdalena: Zastosowanie cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej TETRA w przemyśle górniczym. Perspektywy stworzenia nowoczesnej bezzałogowej kopalni odkrywkowej

 

Pawłowski Maksymilian: Metoda oceny wpływu Korporacyjnych Portali Społecznościowych na przedsiębiorstwo

 

Plutecki Zbigniew, Sattler Paweł, Ryszczyk Krystian: Wybór lokalizacji zabudowy małych turbin wiatrowych na podstawie badań symulacyjnych zjawisk w geometrii 3D

 

Skołud Bożena, Ćwikła Grzegorz, Krenczyk Damian, Kalinowski Krzysztof, Grabowik Cezary: Computer aided production management in small and medium enterprises using SWZ, KbRS and ProEDIMS systems

 

Słoniec Jolanta: Dilemmas of choice of the enterprise system in the medium size company

 

Wasilewski Marek, Duda Jerzy: Wpływ temperatury wlotowej gazów na skuteczność separacji w cyklonowym wymienniku ciepła

 

Zarańska Katarzyna: Kryteria oceny jakości mobilnych wersji serwisów internetowych

 

Żarski Wojciech, Bojar Waldemar: Wykorzystanie oprogramowania Result Scorecard do wspomagania monitorowania strategii przedsiębiorstwa transportowego

 

CZĘŚĆ XIII

INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Deptuła Adam, Garbacz Grzegorz, Partyka Marian A.: Analiza metody oceny pracowników dydaktycznych na przykładzie wybranej katedry na kierunku inżynieria produkcji

 

Gierulski Wacław, Sulerz Aleksandra, Szmidt Artur: Rozwój wyrobu z wykorzystaniem metodyki FMEA w procesie kształcenia studentów

 

Kaźmierczak Jan: Technology Assessment: educational challenge

 

Korkosz-Gębska Jolanta: Kreatywność i innowacje w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem

 

Luściński Sławomir, Sulerz Aleksandra: Elementy inżynierii kreatywności w kształceniu studentów

 

Palonka Joanna, Porębska-Miąc Teresa: Rekrutacja w mediach społecznościowych (social recruiting)

 

Santarek Krzysztof: Koncepcja Experiential Learning w inżynierii produkcji

 

Szmidt Artur: Tworzenie kreatywnej postawy studentów

 

Tiszbierek Agnieszka: Technologie informatyczne nauczane na przedmiotach informatycznych na kierunku inżynieria produkcji