Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM I

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

 

Abramek Edyta: Wpływ kontekstu na prosumentów

 

Bacior Michał: Approach to innovation in the changing business environment

 

Boratyńska-Sala Anna: TRIZ business – różne ujęcia metodyki rozwiązywania problemów

 

Chlebus Tomasz, Stefaniak Paweł: Ewolucja produktu w odniesieniu do warunków użytkowania

 

Duczkowska-Kądziel Anna: Metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań za pomocą optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce

 

Duda Jerzy, Wasilewski Marek: Innowacyjna technologia utylizacji osadów ściekowych

 

Kaczmarska Bożena, Maciąg Artur: Narzędzia statystyki matematycznej wykorzystywane w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw

 

Kaczmarska Bożena, Sulerz Aleksandra: Audyt innowacyjności przedsiębiorstw usługowych

 

Landwójtowicz Anna, Knosala Ryszard: Zastosowanie metody FMEA w ocenie ryzyka wdrożenia innowacji

 

Landwójtowicz Anna, Rudnik Katarzyna: Neuro-Fuzzy based approach to the assessment of innovative projects

 

Malinowski Przemysław, Olech Mirosław, Biskupski Andrzej, Wantuch Wiesław, Urbańczyk Leszek: Ochrona środowiska źródłem innowacji – rozwiązania wdrożone w Alwerni S.A.

 

Mądra Joanna: Wpływ postępu technologicznego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MSP

 

Mirski Andrzej: Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa

 

Motyka Sabina: Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie

 

Niziałek Izabela: Wsparcie działań innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora drzewnego w Polsce – studium przypadku

 

Ocieczek Wioletta, Żelichowska Monika: Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie

 

Otawa Aleksandra, Skomudek Waldemar: Ocena wpływu zasobów gazu łupkowego na gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania energii

 

Santarek Krzysztof, Gładysz Bartłomiej: Ocena strategiczna efektów wdrożenia RFID

 

Tomczak-Horyń Kamila, Ryszard Knosala: Dobór kryteriów do oceny kreatywności pracowników produkcyjnych

 

Wasilewska Barbara, Knosala Ryszard: Proces twórczy w projektowaniu innowacyjnego produktu

 

CZĘŚĆ II

EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Chajęcki Andrzej, Bojar Mieszko, Chajęcki Michał: Umowy nienazwane na przykładzie franczyzy jako instrument tworzenia nowych warunków inwestycyjnych

 

Dudziak Agnieszka, Piekarski Wiesław, Stoma Monika: Zarządzanie produktywnością a ryzyko operacyjne w działalności polskich przedsiębiorstw

 

Furman Joanna: Wdrażanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Gollinger-Tarajko Marta, Zaręba Konrad: Ryzyko i bariery w planowaniu nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej

 

Kachel-Jakubowska Magdalena, Suska-Szczerbicka Magdalena: Wpływ procesu planowania na prawidłowość oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko naturalne

 

Klaus Rafał, Pecelerowicz Marcin: System wspomagania zarządzania kompetencjami w modelu SaaS

 

Magda Roman: Wpływ stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu górniczego na jednostkowy koszt własny

 

Misiurek Bartosz: Szacowanie czasu instruktażu stanowiskowego prowadzonego zgodnie z metodą TWI Instruowanie Pracowników

 

Olkowicz Magdalena: Model rozwoju nowego produktu dla dużych przedsiębiorstw branży meblarskiej

 

Plebanek Stanisław: Pomiar wydajności w procesach rozwoju produktu

 

Plutecki Zbigniew, Ryszczyk Krystian, Sattler Paweł: Poprawa efektywności procesu fluidyzacji poprzez wykorzystanie modelowania ekspansji złoża na przykładzie suszarni węgla brunatnego

 

Rostek Michaela, Knosala Ryszard: Wskaźniki produktywności energii z wykorzystaniem podziału fazowego logistyki

 

Stoma Monika, Dudziak Agnieszka, Piekarski Wiesław: System zarządzania energią narzędziem zarządzania organizacją i jej zasobami energetycznymi

 

Tubielewicz Katarzyna: Rola kluczowych kompetencji w zarządzaniu strategicznym

 

CZĘŚĆ III 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI I ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 

Bartnik Ryszard: Problemy przed jakimi stoi polska energetyka

 

Dyla Sylwia, Szeptuch Agata, Zwolińska Danuta: Ocena gotowości przedsiębiorstw IT w województwie śląskim do planowania strategicznego

 

Jasiński Zdzisław: Wielkość pracowniczego zespołu produkcyjnego a jego funkcjonowanie

 

Paliszkiewicz Joanna: Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami

 

Pałęga Michał, Knapiński Marcin, Kulma Wiesław: Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w świetle przeprowadzonych badań

 

Pecyna Monika, Stoma Monika, Piekarski Wiesław: Strategia marketingu sensorycznego dla wybranych przedsiębiorstw w przemyśle rolno – spożywczym

 

Szeptuch Agata, Adam Marcin: Badanie gotowości przedsiębiorstw do zarządzania strategicznego z wykorzystaniem rozmytego rachunku zdań

 

Walaszczyk Anna, Walczak Natalia: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną

 

CZĘŚĆ IV

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

 

Bednarz Leszek: Implementacja metod szczupłego zarządzania w produkcji procesowej

 

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Analiza harmonogramów powykonawczych w budownictwie

 

Bożejko Wojciech, Kacprzak Łukasz, Wodecki Mieczysław: Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn

 

Bożejko Wojciech, Kacprzak Łukasz, Wodecki Mieczysław: Równoległe algorytmy populacyjne dla trójwymiarowego problemu pakowania

 

Chabowski Przemysław, Trojanowska Justyna, Brink Daniel: Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED – studium przypadku

 

Dostatni Ewa, Zielińska Justyna: Koncepcja systemu agentowego wspomagającego przepływ informacji w dziale planowania

 

Gola Arkadiusz: Wybrane problemy planowania produkcji wieloasortymentowej o popycie sezonowym

 

Grzechca Waldemar: Linia montażowa z wieloma operatorami na pojedynczej stacji roboczej

 

Jardzioch Andrzej, Skobiej Bartosz: Zastosowanie algorytmu wsadowego do szeregowania zadań produkcyjnych

 

Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata: How does maintenance integrate lean and green manufacturing paradigms?

 

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Algorytm dla problemu maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych projektu rozliczanego etapowo

 

Kutschenreiter-Praszkiewicz Izabela: Wybrane zagadnienia planowania procesu produkcyjnego

 

Makuchowski Mariusz: Alternatywne kodowanie w algorytmach – problem przepływowy z sumą spóźnień

 

Milewska Elżbieta: Wykorzystanie wiedzy technologicznej w procesie sterowania przepływem produkcji

 

Olejarczyk Michał, Rosienkiewicz Maria: Implementacja narzędzia 5S w warunkach przemysłu wydobywczego

 

Pempera Jarosław: Harmonogramowanie cykliczne w przepływowych systemach produkcyjnych

 

Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla dwukryterialnego problemu przepływowego

 

Rosienkiewicz Maria, Helman Joanna: Koncepcja zastosowania elementów systemu ssącego w przemyśle wydobywczym

 

Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego

 

Swoboda Lech: Narzędzia planowania produkcji w zintegrowanych systemach informatycznych klasy ERP, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego harmonogramowania zagregowanych zleceń

 

Zielecki Władysław, Sęp Jarosław: Wspomaganie projektowania linii produkcyjnych U-kształtnych metodą programowania sieciowego

 

Żelazny Dominik: Genetic Algorithm with Selective Local Search for Multi-Objective Permutation Flow Shop Scheduling Problem

 

CZĘŚĆ V

INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

 

Ciecińska Barbara: Konstytuowanie energii swobodnej powierzchni wiązką lasera

 

Frączek Tadeusz, Maźniak Krystian, Ogórek Marzena: Ocena efektywności azotowania tytanu technicznego w różnych obszarach wyładowania jarzeniowego

 

Gawlik Józef, Krajewska Joanna, Niemczewska-Wójcik Magdalena: Technological systems of shaping elements out of difficult-o-machine materials

 

Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef: Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia

 

Krajewska Joanna: Wybrane problemy diagnostyki procesu obróbki materiałów trudnoskrawalnych

 

Lipiec Piotr, Machno Magdalena: Obróbka materiałów ceramicznych i kompozytowych metodami niekonwencjonalnymi

 

Lipski Jerzy: Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania

 

Ogórek Marzena, Frączek Tadeusz, Skuza Zbigniew: Ekonomiczne aspekty azotowania jonowego stali austenitycznej metodą „active screen”

 

Strycharska Dominika, Szota Piotr, Mróz Sebastian, Gaj Łukasz: Numeryczne modelowanie zużycia wykrojów podczas walcowania prętów

 

Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek: Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo - klejowych

 

Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek: Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie

 

Wasiak Andrzej, Orynycz Olga: Energetic efficiency of agricultural plantations dedicated for biofuel production

 

Wittbrodt Piotr: Nadzorowanie i prognozowanie stanu narzędzi skrawających w procesie skrawania

 

CZĘŚĆ VI 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

 

Franik Tadeusz: Risk management of the investment project at random cash flows

 

Łapuńka Iwona, Biniasz Dominika: Planowanie projektów w oparciu o analizę założeń krytycznych

 

Maj Grzegorz, Piekarski Wiesław: Modelowy tok postępowania inwestycyjnego jako element prawidłowego zarządzania projektem budowy biogazowni rolniczej

 

Maksymowicz Robert, Skomudek Waldemar: Ocena systemu zarządzania projektami innowacyjnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Spałek Seweryn: Branża maszynowa, budowlana i informatyczna w kontekście dojrzałości środowiska projektowego

 

Tasic Velimir: The multi-project environment challenges

 

Walczak Renata: Analiza ryzyka harmonogramowania projektu z wykorzystaniem metody Monte Carlo

 

Wirkus Marek, Kowalczyk Rafał: Aspekty społeczne w realizacji projektów budowlanych

 

CZĘŚĆ VII

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

 

Baryła-Paśnik Małgorzata, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka, Piecak Anna: Zarządzanie systemem logistycznym transportu w dystrybucji mleka

 

Grabara Janusz: Selected problems of sustainable logistics

 

Iwan Stanisław: Innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania miejskim transportem towarowym

 

Kopczewski Marian, Tobolski Marek: Logistics of a supply chain – fire safety during rescue and firefighting operations in seaports

 

Kulińska Ewa, Odlanicka–Poczobutt Monika: Identyfikacja błędów w procesie kompletacji – case study

 

Odlanicka–Poczobutt Monika, Kulińska Ewa: Proces kompletacji w branży detalicznej sprzedaży artykułów sportowych

 

Podobińska-Staniec Marta, Wilkosz Anna: Kapitał intelektualny – wykorzystanie informacji i wiedzy w procesach logistycznych

 

Serafin Ryszard, Luściński Sławomir: Dynamiczna ocena dostawców z zastosowaniem adaptacyjnego systemu oceny ryzyka dostaw

 

Szymonik Andrzej: Bezpieczeństwo eurologistyki

 

Szymszal Jan, Furman Joanna, Kaczmarczyk Grzegorz: Analiza możliwości wykorzystania systemu RFID (Radio Frequency Identification) w usprawnieniu zarządzania wybranym magazynem przemysłowym

 

Tubielewicz Andrzej: Zarządzanie logistyczne w transporcie morskim

 

Ulan Aleksandra, Sitkowska Joanna, Duda Jerzy: Wykorzystanie techniki IDEF0 do graficznego przedstawienia procesu wytwarzania cementu

 

Zator Sławomir: Badania wybranych systemów lokalnego pozycjonowania w przestrzeni

 

Zimon Dominik, Gawron-Zimon Łucja: Wykorzystanie metody QFD do doskonalenia logistycznej obsługi klienta