Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM I

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

 

Baran Jolanta: Ekoprojektowanie innowacji nabywanych w ramach zielonych zamówień publicznych

 

Boratyńska-Sala Anna: Współczesny TRIZ - analiza funkcjonalna i trimming

 

Deptuła Anna Małgorzata, Knosala Ryszard: Rola eksperta w ocenie ryzyka innowacji technicznych

 

Ejzert Małgorzata, Ejsmont Krzysztof: Innowacyjny system rejestrujący przebieg gry w squash'a na przykładzie firmy e2 system sp. z o.o.

 

Gwiazda Aleksander, Bączkowicz Magdalena: Determinanty innowacyjności w złożonym środowisku społecznym

 

Jagoda-Sobalak Dominika: Wykorzystanie metod twórczego rozwiązywania problemów do wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa

 

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Zastosowanie metodyki Scrum dla opracowania i wdrożenia innowacji w systemie wytwórczym przedsiębiorstwa meblarskiego

 

Kachel-Jakubowska Magdalena, Szymanek Mariusz, Dziwulska-Hunek Agata: Nanotechnologia - możliwości rozwoju i zastosowań

 

Kaczmarska Bożena, Bochnia Jerzy, Gierulski Wacław: Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji

 

Kokot Marek, Piątek Edyta, Dziedzic-Jagocka Ilona: Wykorzystywanie dofinansowania z UE jako szansa modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw

 

Motyka Sabina, Nowak Jolanta: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego (stan aktualny i prognozy)

 

Olszewska Anna M.: Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi a wdrożonymi innowacjami w przedsiębiorstwach Podlasia

 

Ozdoba Justyna: Ekoinnowacyjność polskiej gospodarki

 

Plutecki Zbigniew, Sattler Paweł, Ryszczyk Krystian: Innowacyjny proces projektowania i optymalizacji produktów z wykorzystaniem Solvera Adjoint

 

Poloczek Łukasz, Dybowski Bartłomiej, Kiełbus Andrzej, Jarosz Robert: Innowacyjna technologia wytwarzania monolitycznych odlewów obudów zespołów energetycznych o podwyższonych parametrach eksploatacji

 

Rybaczewska-Błażejowska Magdalena, Masternak-Janus Aneta: Monitoring the impacts of the recycling industry - the LCA analysis

 

Ryszko Adam: Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa a funkcjonowanie ekoinnowacyjnego modelu biznesowego - studium przypadku

 

Węgrzyn Tomasz, Piwnik Jan, Konopka Adam: Steel structures after welding with micro - jet cooling

 

Żarski Wojciech, Bojar Waldemar: Prospects for the development of renewable energy in agricultural enterprises from the Kujawsko - Pomorskie province

 

CZĘŚĆ II

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI I ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 

Dominiak Anna, Marczewska-Kuźma Roma: Analiza i ocena satysfakcji klienta sklepu internetowego

 

Drozd Radosław: Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X

 

Jasiński Zdzisław: Zachowania pracownicze zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu zespołów produkcyjnych

 

Magda Roman, Woźny Tadeusz: Wpływ systemu organizacji pracy ciągłej na jednostkowy koszt własny w aspekcie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu górniczego

 

Mirski Andrzej: Zarządzanie prorozwojową zmianą w przedsiębiorstwie a procesy innowacji

 

Myjak Teresa: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych

 

Pempera Jarosław: Harmonogramowanie cykliczne w jednostkach opieki zdrowotnej

 

Rzepiela Sławomir: Koncepcja reorganizacji stanowiska pracy baristy pod względem redukcji marnotrawstwa czasu przy parzeniu kaw metodami alternatywnymi

 

Słoniec Jolanta: Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki Project management i nowych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

 

Szeptach Agata, Dyla Sylwia: Wpływ kultury organizacyjnej na pracę w zespole projektowym

 

Tomczak-Horyń Kamila, Knosala Ryszard: Kryteria doboru pracowników do kreatywnych zespołów

 

Wyciślik Andrzej, Gajdzik Bożena: Trójmodułowe kompetencje w działalności chemicznych laboratoriów badawczych jako determinanty jakości wykonywanych badań

 

Zieliński Grzegorz, Starosta Anna: Narzędzia zarządzania operacyjnego w działaniach kryzysowych przedsiębiorstw

 

Zwolińska Danuta: Identyfikacja uwarunkowań pracy zespołu wirtualnego

 

CZĘŚĆ III

EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna: Analiza ekonomiczna quasi - nieustalonej skojarzonej pracy dwóch bloków energetycznych o mocy 370 MW zasilających równolegle wymienniki ciepłownicze

 

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna: Analiza ekonomiczna skojarzonej pracy bloku energetycznego o mocy 370 MW pracującego w krajowym systemie elektroenergetycznym

 

Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna: Analiza kosztów emisji CO2 w ciepłownictwie

 

Chwastyk Piotr: Zastosowanie metod kosztów docelowych oraz kosztów cyklu życia produktu do szacowania kosztów procesów innowacyjnych

 

Franik Tadeusz, Franik Ewa: Application of non - linear programming for optimization of factors of production in mining industry

 

Gajdzik Bożena: Próba implementacji metody DEA do oceny efektywności procesu restrukturyzacji sektora hutniczego w Polsce

 

Gollinger-Tarajko Marta, Zaręba Konrad: Efektywność ekonomiczno-energetyczna procesów produkcji energii elektrycznej

 

Janik Agnieszka: Koszty opracowania i wdrożenia ekoinnowacji oraz źródła ich finansowania

 

Kosieradzka Anna, Rostek Katarzyna: Koncepcja platformy komunikacyjno - usługowej dla struktur sieciowych

 

Kraszkiewicz Artur, Lorencowicz Edmund, Kachel-Jakubowska Magdalena: Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego

 

Kulisz Monika: Aspekt ekonomiczny wykorzystania metody korekcji toru narzędzia w obróbce skrawaniem

 

Ogórek Marzena, Skuza Zbigniew, Frączek Tadeusz: Wybrane elementy organizacji produkcji przy wdrożeniu innowacyjnej technologii azotowania jonowego

 

Plutecki Zbigniew, Krupa Ewelina: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez standaryzację procesu zarządzania energią

 

Tomasiak Jacek, Duda Jerzy: Wpływ innowacyjnych technik WHR na poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych

 

CZĘŚĆ IV

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

 

Bednarz Leszek: Dylematy standaryzacji procesów w innowacyjnych organizacjach

 

Chabowski Przemysław, Żywicki Krzysztof, Rewers Paulina: Poprawa elastyczności systemu produkcyjnego w wyniku skrócenia czasów przezbrojeń maszyn w branży drzewnej

 

Ciecińska Barbara, Perłowski Ryszard, Zielecki Władysław: Planowanie produkcji pasów klinowych z wykorzystaniem Sita Glenday 'a

 

Grzechca Waldemar: Dwukierunkowa heurystyka balansowania linii montażowej

 

Kiełbus Anna, Gawłowski Grzegorz: Planowanie oparte na produktach na przykładzie prototypu systemu identyfikacji tożsamości

 

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Metoda Monte Carlo dla problemu harmonogramowania projektu z maksymalizacją przepływów pieniężnych w warunkach niepewności

 

Maciąg Artur: Szeregi czasowe w planowaniu produkcji w przetwórstwie spożywczym

 

Makuchowski Mariusz: Nietypowe własności permutacyjnego problemu przepływowego z ograniczeniem bez przestojów

 

Pomietlorz Marta: Istota koncepcji Lean Manufacturing

 

Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz: Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłóceń procesu produkcyjnego

 

Szwedzka Katarzyna, Lubiński Piotr: Koncepcja implementacji systemu Kanban -studium przypadku

 

Walaszczyk Anna: Zarządzanie dokumentacją produkcyjną w gospodarstwach rolnych - badania i analiza

 

Wirkus Marek, Kukułka Alicja: Ocena przebiegu procesów produkcyjnych

 

CZĘŚĆ V

INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

 

Gawlik Józef, Hubner Krzysztof, Kępiński Andrzej, Schmidt Jerzy: Badanie procesów degradacji eksploatowanych odlewów do rur nurnikowych cyklonowych wymienników ciepła IV stopnia

 

Karwasz Anna, Chabowski Przemysław: Zwiększenie dostępności maszyn CNC poprzez udoskonalenie organizacji przezbrojeń

 

Kielec Roman, Walner Jacek: Analiza i ocena modernizacji linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi

 

Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef: Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316L

 

Machno Magdalena, Bizoń Wojciech, Skoczypiec Sebastian: Badania doświadczalne wiercenia elektroerozyjnego stali 0H18N9

 

Plinta Dariusz, Golińska Ewa: Analiza ryzyka procesu montażu w kontekście zmian w nadchodzącej nowelizacji normy ISO 9001

 

Rewers Paulina, Trojanowska Justyna, Chabowski Przemysław: Doskonalenie stanowiska montażu filtrów powietrza - studium przypadku

 

Sitkowska Joanna, Duda Jerzy, Duczkowska-Kądziel Anna, Wasilewski Marek: Optymalizacja procesu przemiału cementu na przykładzie Cementowni ODRA S.A.

 

Wittbrodt Piotr: Logika rozmyta w systemie wspomagania decyzji w procesie obróbki skrawaniem

 

Zielecki Władysław, Sęp Jarosław: Doskonalenie procesu technologicznego klejenia metodą Six Sigma

 

CZĘŚĆ VI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

 

Kaczorowska Anna: Innowacje oraz niezmienne zasady i kanony w zarządzaniu projektami publicznymi

 

Łapuńka Iwona, Pisz Iwona: Historyczne uwarunkowania i współczesne trendy rozwojowe w zarządzaniu projektami

 

Marek-Kołodziej Katarzyna, Skomudek Waldemar: Zastosowanie podejścia projektowego przy wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania

 

Spałek Seweryn: Granice inwestycyjne zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami

 

Święcicka Zofia, Jonek-Kowalska Izabela: Możliwości zastosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem do kalkulacji kosztów projektów realizowanych w przedsiębiorstwie górniczym

 

CZĘŚĆ VII

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

 

Gierulski Wacław, Luściński Sławomir, Serafin Ryszard: Symulacja komputerowa procesów logistycznych z wykorzystaniem programu Vensim

 

Gładysz Bartłomiej: Criteria for strategic evaluation of RFID

 

Iwan Stanisław: Zarządzanie dostawami ostatniego kilometra realizowanymi z wykorzystaniem rowerów towarowych

 

Krot Kamil, Górski Piotr, Matusewicz Wojciech: Warianty konstrukcyjne rozwiązań transportu fluidalnego elementów do układów fotogalwanicznych

 

Kuczyńska-Chałada Marzena: Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych

 

Kulińska Ewa: Model AWZR procesów logistycznych - optymalizacja wartości dodanej

 

Małyszek Elżbieta: Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 

Odlanicka-Poczobutt Monika, Kulińska Ewa: Analiza procesu przygotowania zamówienia klienta interco w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Odlanicka-Poczobutt Monika, Kulińska Ewa: Zastosowanie diagramu przepływu danych w analizie systemowej procesu realizacji zamówienia klienta interco

 

Rostek Michaela, Knosala Ryszard: Produktywność gospodarki magazynowej na wybranym przykładzie

 

Rudnik Katarzyna, Kacprzak Dariusz: Rozmyta metoda TOPSIS wykorzystująca skierowane liczby rozmyte

 

Serafin Ryszard: Adaptacyjne zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem koncepcji Six Sigma w procesie dynamicznej oceny dostawców

 

Staniewska Ewa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych - wyniki badań

 

Szymonik Andrzej: Projektowanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Szymszal Jan, Żelichowska Monika, Król Jakub: Optymalizacja jednostadialnego sterowania wielkością zapasu w logistycznych systemach zaopatrzenia i produkcji

 

Tubielewicz Andrzej: Problemy zarządzania globalną siecią dostaw

 

Zowada Krzysztof: Obsługa logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w działalności usługodawców logistycznych